Lỗi
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Ban Lãnh Đạo

BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc

 

TRẦN XUÂN DỤC Thạc sĩ kỹ thuật - Kỹ sư vỏ tàu

Phó giám đốc
LÊ HỒNG VIỆT Thạc sĩ kỹ thuật – Kỹ sư máy tàu

CÁC PHÒNG BAN:

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (08)39350429
Trưởng phòng: Kim Quang Hiếu
Phòng Tổ Chức Hành Chính (08)62905239
Phó trưởng phòng: Đoàn Tuấn Anh
Phòng Kinh doanh – Dự án (08)38466633
Trưởng phòng: Đặng Ngọc Hoàng Phi
Phòng Tài Chính Kế Toán (08)38466622
Trưởng phòng: Lê Thị Hải Yến
Phòng Vỏ Tàu (08)39350428
Trưởng phòng: Nguyễn Toàn Thắng
Phòng Máy Tàu Thủy (08)39351267
Trưởng phòng: Hoàng Anh Tuấn
Phòng Điện Tàu Thủy (08)39351267
Trưởng phòng : Phạm Thị Thu Hằng
Trung Tâm Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng Công Trình (08)35261829
Giám đốc: Nguyễn Đức Viên
Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Phát