Lỗi
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Thành Tựu Khoa Học Công Nghệ của ngành giao thông vận tải góp phần tạo ra diện mạo mới của đất nước

Sáng ngày 28/6/2011 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ GTVT để phân tích, đánh giá toàn diện về kết quả cũng như tồn tại, hạn chế và định hướng tháo gỡ về cơ chế cho các hoạt động KHCN trong ngành GTVT

Những thành tựu nổi bật:

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác hiệu quả hoạt động KHCN của ngành trong giai đoạn 2005-2010. Theo đó giai đoạn 2005-2010 hoạt động KHCN tiếp tục phát huy có hiệu quả, đạt được những thành tựu có tính chất cơ bản, tập trung, cụ thể: đã làm chủ, triển khai ứng dụng thành công nhiều lĩnh vực công nghệ tiến tiến phục vụ phát triển các lĩnh vực của Ngành, biến kết quả hợp tác, chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến của thế giới thành công nghệ mang thương hiệu Việt Nam trong các lĩnh vực GTVT. Nhiều công trình, sản phẩm của ngành giao thông đã đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới,… Công nghiệp giao thông cũng đạt nhiều thành tựu: nhiều gam tàu biển đặc chủng, cỡ lớn như tàu chở dầu 100.000T, kho nổi FSO5 150.000T, tàu 53.000T…v.v

Một số tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ:

Tuy nhiên Lãnh đạo Bộ GTVT cũng thẳng thắn thừa nhận với Phó Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ những tồn tại và hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện đó là: Tỷ trọng đóng góp của các hoạt động KHCN ngành GTVT chưa thực sự đáp ứng yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng của KHCN; Phát triển KHCN chưa đồng đều và còn thiếu tính đồng bộ; Năng lực và trình độ quản lý KHCN chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; Việc đưa kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tế còn gặp khó khăn ở khâu thử nghiệm; …

 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của CBCNV ngành GTVT trong công tác KHCN cũng như các hoạt động nhằm phát triển ngành góp phần tạo diện mạo mới của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT cần có định hướng nghiên cứu KHCN của Ngành trong 10 năm tới; Lập quy chế triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu; Các hoạt động KHCN cần được tổng kết sau mỗi công trình lớn cũng như mỗi năm/lần và 5 năm/lần; Bộ GTVT cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành.