Lỗi
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Các công trình nghiên cứu khoa học - đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước: ‘Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn ống”

Từ năm 2007 đến năm 2009, Công ty chủ trì và thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước

: ‘Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn ống CNC phục vụ công nghệ uốn ống, chế tạo rắc - co, đoạn ống bù hòa và chi tiết nối ống Tàu dầu 100.000 tấn’ Mã số: 03ĐT-DAKHCN Thuộc Chương trình: Dự án KH & CN “Phát triển KH&CN phục vụ Đóng tàu chở dầu thô 100.000 DWT”.