Lỗi
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Các công trình nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo Hệ động lực lái đẩy kiểu chữ Z

Trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, từ năm 2004 đến năm 2006 nghiên cứu thành công đề tài KHCN cấp nhà nước: “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo Hệ động lực lái đẩy kiểu chữ Z”.