Error
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Tin Tức

Du lịch Hồ Cốc Vũng Tàu

Tổ chức Công đoàn của Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu Miền Nam luôn là nơi chăm lo đời sống từ vật chất đến tinh thần cho toàn thể CBCNV của công ty.

Read more...

Việc làm nhỏ mang nhiều ý nghĩa

Khi hỏi các bé có cha, mẹ làm việc tại Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu miền Nam (SESCO) “Điều gì làm con thích nhất ở Công ty cha mẹ“, đa số các bé đều trả lời “ Con thích nhất là được dự lễ phát thưởng của Công ty”

Read more...

Ông Trần Xuân Dục được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng Tàu Miền nam

Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế Đóng tàu Miền nam ra mắt chụp ảnh cùng Đại diện lãnh đạo Tập đoàn CNTT Việt nam

Read more...

Research, Design and Manufacturing of CNC Bending Machine

From 2007 to 2009, SESCO presided over a scientific and technological study: Research, Design and Manufacturing of CNC Bending Machine to serve 100 000 DWT Tanker” code: 03DT-DAKHCN belong among the program: Science and Technology project: "Development of Science and Technology applying for shipbuilding 100,000 DWT crude oil tankers."

Read more...

Research solution of Design and Manufacturing Rudder propeller

From 2004 to 2006, we successful studied the national sientific project: "Research solution of Design and Manufacturing Rudder propeller".

Page 2 of 3