Lỗi
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Các hoạt động chính

Tư vấn, thiết kế
-  Đóng mới và hoán cải các phương tiện thuỷ, công trình nổi, công trình biển và phương tiện cơ giới GTVT.
-  Tư vấn, thiết kế chế tạo, lắp đặt các thiết bị cơ khí, điện, điện tử, thuỷ lực, thiết bị tự động, thiết bị lạnh trên các phương tiện vận tải và dân dụng trên cơ sở ứng dụng các công nghệ hiện đại.
-  Tư vấn và lập dự án tiền khả thi, khả thi để xây dựng các cơ sở công nghiệp tàu thuỷ, cơ khí GTVT.
-  Tư vấn lập hồ sơ mời thầu §  Tổng thầu đóng và sửa chữa các phương tiện thủy.
-  Tổng thầu khảo sát, nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm cơ khí giao thông vận tải
-  Thiết kế các công trình biển, cảng, nhà máy đóng tàu các công trình công nghiệp, dân dụng và lập các dự án đầu tư xây dựng
-  Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật.

Dịch vụ khoa học công nghệ
-  Lập dự án đầu tư phương tiện thuỷ, thiết bị GTVT.
-  Lập dự toán đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện vận tải, xây dựng mới và đầu tư mở rộng, nâng cấp các công trình công nghiệp tàu thuỷ và cơ khí GTVT.
-  Thẩm định thiết kế, thẩm định dự án, thẩm định dự toán

Tư vấn xây dựng
-  Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
-  Tư vấn lập dự án đầu tư
-  Quản lý dự án xây dựng
-  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng